La parola quotidiana del signore

La parola del giorno | 16 settembre 2023

La parola del giorno | 16 settembre 2023

La parola del giorno | 15 settembre 2023

La parola del giorno | 15 settembre 2023

La parola del giorno | 14 settembre 2023

La parola del giorno | 14 settembre 2023

La parola del giorno | 13 settembre 2023

La parola del giorno | 13 settembre 2023

Sinassario | 13 settembre 2023

Sinassario | 13 settembre 2023

La parola del giorno | 12 settembre 2023

La parola del giorno | 12 settembre 2023

La parola del giorno | 11 settembre 2023

La parola del giorno | 11 settembre 2023

La parola del giorno | 10 settembre 2023

La parola del giorno | 10 settembre 2023

La parola del giorno | 9 settembre 2023

La parola del giorno | 9 settembre 2023

La parola del giorno | 8 settembre 2023

La parola del giorno | 8 settembre 2023

La parola del giorno | 7 settembre 2023

La parola del giorno | 7 settembre 2023

La parola del giorno | 6 settembre 2023

La parola del giorno | 6 settembre 2023