La parola quotidiana del signore

La parola del giorno | 30 novembre 2023

La parola del giorno | 30 novembre 2023

La parola del giorno | 29 novembre 2023

La parola del giorno | 29 novembre 2023

La parola del giorno | 28 novembre 2023

La parola del giorno | 28 novembre 2023

La parola del giorno | 27 novembre 2023

La parola del giorno | 27 novembre 2023

La parola del giorno | 26 novembre 2023

La parola del giorno | 26 novembre 2023

La parola del giorno | 25 novembre 2023

La parola del giorno | 25 novembre 2023

La parola del giorno | 24 novembre 2023

La parola del giorno | 24 novembre 2023

La parola del giorno | 23 novembre 2023

La parola del giorno | 23 novembre 2023

La parola del giorno | 22 novembre 2023

La parola del giorno | 22 novembre 2023

La parola del giorno | 21 novembre 2023

La parola del giorno | 21 novembre 2023

La parola del giorno | 20 novembre 2023

La parola del giorno | 20 novembre 2023

La parola del giorno | 19 novembre 2023

La parola del giorno | 19 novembre 2023