Ο καθημερινός λόγος του Κυρίου

La parola del giorno | 20 giugno 2024

La parola del giorno | 20 giugno 2024

La parola del giorno | 19 giugno 2024

La parola del giorno | 19 giugno 2024

La parola del giorno | 18 giugno 2024

La parola del giorno | 18 giugno 2024

La parola del giorno | 17 giugno 2024

La parola del giorno | 17 giugno 2024

La parola del giorno | 16 giugno 2024

La parola del giorno | 16 giugno 2024

La parola del giorno | 15 giugno 2024

La parola del giorno | 15 giugno 2024

La parola del giorno | 14 giugno 2024

La parola del giorno | 14 giugno 2024

La parola del giorno | 13 giugno 2024

La parola del giorno | 13 giugno 2024

La parola del giorno | 12 giugno 2024

La parola del giorno | 12 giugno 2024

La parola del giorno | 11 giugno 2024

La parola del giorno | 11 giugno 2024

La parola del giorno | 10 giugno 2024

La parola del giorno | 10 giugno 2024

La parola del giorno | 9 giugno 2024

La parola del giorno | 9 giugno 2024