Ο καθημερινός λόγος του Κυρίου

La parola del giorno | 1 marzo 2024

La parola del giorno | 1 marzo 2024

La parola del giorno | 29 febbraio 2024

La parola del giorno | 29 febbraio 2024

La parola del giorno | 28 febbraio 2024

La parola del giorno | 28 febbraio 2024

La parola del giorno | 27 febbraio 2024

La parola del giorno | 27 febbraio 2024

La parola del giorno | 26 febbraio 2024

La parola del giorno | 26 febbraio 2024

La parola del giorno | 25 febbraio 2024

La parola del giorno | 25 febbraio 2024

La parola del giorno | 24 febbraio 2024

La parola del giorno | 24 febbraio 2024

La parola del giorno | 23 febbraio 2024

La parola del giorno | 23 febbraio 2024

La parola del giorno | 22 febbraio 2024

La parola del giorno | 22 febbraio 2024

La parola del giorno | 21 febbraio 2024

La parola del giorno | 21 febbraio 2024

La parola del giorno | 20 febbraio 2024

La parola del giorno | 20 febbraio 2024

La parola del giorno | 19 febbraio 2024

La parola del giorno | 19 febbraio 2024