Ο καθημερινός λόγος του Κυρίου

La parola del giorno | 28 settembre 2023

La parola del giorno | 28 settembre 2023

La parola del giorno | 27 settembre 2023

La parola del giorno | 27 settembre 2023

La parola del giorno | 26 settembre 2023

La parola del giorno | 26 settembre 2023

La parola del giorno | 24 settembre 2023

La parola del giorno | 24 settembre 2023

La parola del giorno | 23 settembre 2023

La parola del giorno | 23 settembre 2023

La parola del giorno | 22 settembre 2023

La parola del giorno | 22 settembre 2023

La parola del giorno | 21 settembre 2023

La parola del giorno | 21 settembre 2023

La parola del giorno | 20 settembre 2023

La parola del giorno | 20 settembre 2023

La parola del giorno | 19 settembre 2023

La parola del giorno | 19 settembre 2023

La parola del giorno | 18 settembre 2023

La parola del giorno | 18 settembre 2023

La parola del giorno | 17 settembre 2023

La parola del giorno | 17 settembre 2023

La parola del giorno | 16 settembre 2023

La parola del giorno | 16 settembre 2023