Αρχική » Κυριακή της Ορθοδοξίας | Σεμινάρα

Α΄Κυριακή των Νηστειών. Μεγάλη Ελλάς. Βυζαντινή Σεμινάρα.
Εορτάζουμε τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας, την καταδίκη της αίρεσης της εικονομαχίας και την αναστήλωση των Ιερών Εικόνων στον καιρό του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μεθοδίου του εκ Συρακουσών της Σικελίας.
Share This