Αρχική » Τα νέα μας » Σχέση με την Καθολική Εκκλησία

Notizie Σχέση με την Καθολική Εκκλησία

Comunicato della commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Ortodossa
Comunicato della commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Ortodossa
Presentazione del libro su San Nicola il Pellegrino di Mons. Natale Albino
Presentazione del libro su San Nicola il Pellegrino di Mons. Natale Albino
La presentazione di “Illustrissimi”, le lettere di Luciani ai grandi della storia
La presentazione di "Illustrissimi", le lettere di Luciani ai grandi della storia
Il Papa incontra la Apostolikì Diakonia della Chiesa di Grecia
Il Papa incontra la Apostolikì Diakonia della Chiesa di Grecia
Πρώτη Λειτουργία του νέου Επισκόπου Mons. Flavio Pace
Πρώτη Λειτουργία του νέου Επισκόπου Mons. Flavio Pace
Akathistos Inno | Santuario Santa Maria della Cattolica
Akathistos Inno | Santuario Santa Maria della Cattolica
Ακάθιστος Ύμνος από τις Ορθόδοξες Κοινότητες | Μπολόνια
Ακάθιστος Ύμνος από τις Ορθόδοξες Κοινότητες | Μπολόνια
Ο Μητροπολίτης μας στην «Πόρτα της Ανατολής…»
Ο Μητροπολίτης μας στην «Πόρτα της Ανατολής…»
Veglia per la pace | Chiesa Cattedrale di Udine
Veglia per la pace | Chiesa Cattedrale di Udine
Risposta dell’Arcivescovo di Trani al Metropolita Polykarpo
Rispondo dell'Arcivescovo di Trani al Metropolita Polykarpo
Festa di Sant’Agata, patrona di Catania
Festa di Sant'Agata, patrona di Catania
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani a Bologna
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani a Bologna