Οι προσευχές της ημέρας

Λειτουργικά Κείμενα

Testi Liturgici | 25 maggio 2024

Ο λόγος της ημέρας

La parola del giorno | 25 maggio 2024

Συναξάρι

Sinassario | 25 maggio 2024

Οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδος

Συναξαριστής των Αγίων της Μεγάλης Ελλάδος | 25 Μαΐου 2024