Εορτασμός Αγίου Φιλαρέτου του Κηπουρού | Σεμινάρα

Εορτασμός Αγίου Φιλαρέτου του Κηπουρού | Σεμινάρα

Oggi il Sacro Monastero greco-ortodosso dei SS Elia il giovane e Filareto l’ortolano celebra la santa memoria di San Filareto l’Ortolano. Cadendo durante la Grande Quaresima, la festività di San Filareto l’Ortolano viene spostata al Mercoledì del...