Ο καθημερινός λόγος του Κυρίου

La parola del giorno | 21 aprile 2024

La parola del giorno | 21 aprile 2024

La parola del giorno | 20 aprile 2024

La parola del giorno | 20 aprile 2024

La parola del giorno | 19 aprile 2024

La parola del giorno | 19 aprile 2024

La parola del giorno | 18 aprile 2024

La parola del giorno | 18 aprile 2024

La parola del giorno | 17 aprile 2024

La parola del giorno | 17 aprile 2024

La parola del giorno | 16 aprile 2024

La parola del giorno | 16 aprile 2024

La parola del giorno | 15 aprile 2024

La parola del giorno | 15 aprile 2024

La parola del giorno | 14 aprile 2024

La parola del giorno | 14 aprile 2024

La parola del giorno | 13 aprile 2024

La parola del giorno | 13 aprile 2024

La parola del giorno | 12 aprile 2024

La parola del giorno | 12 aprile 2024

La parola del giorno | 11 aprile 2024

La parola del giorno | 11 aprile 2024

La parola del giorno | 10 aprile 2024

La parola del giorno | 10 aprile 2024