Αρχική » Εκδημία Κληρικού

Εκδημία Κληρικού

Απρ 18, 2023 | από τη Μητρόπολη

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἰταλίας, μετά τῆς κατ’ ἂνθρωπον θλίψεως, ἀνακοινώνει ὃτι τό ἑσπέρας τῆς 17ης Ἀπριλίου ἐ.ἒ., Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, ἐξεδήμησε πρός τόν Κύριον τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου Ἀναστάντα Σωτῆρα μας Ἰησοῦν Χριστόν, μετά ἂπό ὀλιγοήμερον νοσηλείαν εἰς Νοσοκομεῖον τῆς πρωτευούσης τῆς Ἀπουλίας Bari, συνεπείᾳ σοβαροῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου, ὁ αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κυρός Νικόλαος (κατά κόσμον Marcello) MADARO, κληρικός αὐτῆς ἐπί 31 ἒτη, ἐκ τῶν ὁποίων 30 εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων Βενετίας, τά δέ 17 πλησίον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καί Ποιμενάρχου μας κ. Πολυκάρπου.
Ὁ πατήρ Νικόλαος ἐγεννήθη τό 1960 εἰς τό Βρινδήσιον τῆς Ἀπουλίας τῆς ἐνδόξου Μεγάλης Ἑλλάδος καί ἐτύγχανε πτυχιοῦχος Φιλολογίας καί Νομικῆς. Ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος τό 1992 καί παράλληλα ἦτο καθηγητής τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καί Λατινικῶν εἰς τό περίφημον καί ἱστορικόν Λύκειον Foscarini τῆς Γαληνοτάτης τῶν Ἑνετῶν Πολιτείας. Τό τελευταῖον ἒτος τῆς ζωῆς του, λόγῳ σοβαροῦ οἰκογενειακοῦ προβλήματος, εὑρίσκετο πλησίον τῶν γονέων του εἰς Βάρην. Ὑπηρέτησε τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τήν Ἰταλικήν Ἐκπαίδευσιν μετ’ ἐνθέου ζήλου καί ὑποδειγματικῆς ἀφοσιώσεως καί ἀφήνει, ὡς κληρικός, ἓνα μεγάλον κενόν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας καί προσωπικά εἰς τόν Μητροπολίτην μας, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε στενός συνεργάτης καί συνοδοιπόρος εἰς τήν Βενετίαν, μάλιστα εἰς δυσκόλους καιρούς καί περιστάσεις.
Ἡ κηδεία τοῦ ἀειμνήστου πατρός Νικολάου, κατ’ ἐκφρασθεῖσαν παλαιάν ἐπιθυμίαν τοῦ ἐκλειπόντος, θά τελεσθῇ, δαπάνῃ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν Παρασκευήν 21ην Ἀπριλίου καί ὣραν 10:00’ π.μ., εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, ὃπου ὑπηρέτησεν ἐπί 30ετίαν, καί θά ἀκολουθήσῃ ἡ ταφή του εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Τμῆμα τοῦ μνημειακοῦ Δημοτικοῦ Κοιμητηρίου Βενετίας εἰς τήν Νῆσον τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ. Τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας θά προηγηθῇ, τήν 9ην π.μ. ὣραν, ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἡμέρας, Παρασκευῆς τῆς Δικαινησίμου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Του δούλου του Θεού Νικολάου Ιερέως, αιωνία η μνήμη!
Share This