Ο καθημερινός λόγος του Κυρίου

La parola del giorno | 9 luglio 2024

La parola del giorno | 9 luglio 2024

La parola del giorno | 8 luglio 2024

La parola del giorno | 8 luglio 2024

La parola del giorno | 7 luglio 2024

La parola del giorno | 7 luglio 2024

La parola del giorno | 6 luglio 2024

La parola del giorno | 6 luglio 2024

La parola del giorno | 5 luglio 2024

La parola del giorno | 5 luglio 2024

La parola del giorno | 4 luglio 2024

La parola del giorno | 4 luglio 2024

La parola del giorno | 4 luglio 2024

La parola del giorno | 4 luglio 2024

La parola del giorno | 3 luglio 2024

La parola del giorno | 3 luglio 2024

La parola del giorno | 2 luglio 2024

La parola del giorno | 2 luglio 2024

La parola del giorno | 1 luglio 2024

La parola del giorno | 1 luglio 2024

La parola del giorno | 30 giugno 2024

La parola del giorno | 30 giugno 2024

La parola del giorno | 29 giugno 2024

La parola del giorno | 29 giugno 2024